Functional Decomposition Diagram

Een Functional Decomposition Diagram (FDD) is een business analyse techniek voor het decomponeren van een proces in hierarchische deelprocessen. Een FDD wordt vaak in een spreadsheet programma opgesteld.

mvp_fdd_1

Voor het opstellen van een lijst kan ook gebruik worden gemaakt van een outliner of mindmapping tool (bijv. Mindmanager, Freeplane of XMind) met de bovengenoemde zaken in de attributen of in de notes.

mvp_fdd_2