Procesbeschrijving

Proceshandboeken staan meestal of te verstoffen in een kast of zijn nooit opgesteld. Toch is het van belang om te beschikken over actuele procesbeschrijvingen. Alleen al bij een zodanige groei van uw onderneming of afdeling, dat een informele sturing niet meer mogelijk is of om nieuwe medewerkers te kunnen informeren over werkafspraken en de gewenste werkwijze.

Een procesbeschrijving leidt niet direct tot procesverbetering. Het heeft wel een aantal andere voordelen. Zoals inzicht in efficiency en effectiviteit, procesbesturing en communicatie.

Om te voorkomen dat proceshandboeken staan te verstoffen in kasten is het van belang om bedrijfsprocessen op een pragmatische manier te beschrijven. Ik hou de procesbeschrijvingen initieel zo beperkt mogelijk. Aanvullen is makkelijker dan verwijderen. Mijn beschrijvingen zijn zo gedetailleerd als nodig is en zo globaal als kan. Ik streef hierbij wel volledigheid na. Een procesbeschrijving omvat altijd een plaatje (flowchart) en een praatje (tekstuele beschrijving) De tekst is puntsgewijs, kort en bondig en beperkt tot de essentie. In het diagram wordt in principe de regel weergegeven en niet de uitzonderingen, deze worden in de procesbeschrijvingen genoemd.


Heeft u vragen of wilt u kennis maken? Neem dan gerust contact op. Ik sta u graag te woord en indien gewenst kunnen we direct een afspraak inplannen.