Procesontwerp

Het komt regelmatig voor dat de bedrijfsprocessen ooit eens door een ervaren medewerker zijn gedocumenteerd, maar dat de tijd hen heeft ingehaald. De wereld is veranderd of de ervaren medewerker is van baan veranderd. Ook komt het – helaas – vaak voor dat verbeteringsprojecten (nieuwe producten en diensten) onvoldoende tijd hebben genomen of gekregen om de gewijzigde processen te documenteren. Kortom, vaak zijn procesbeschrijvingen niet actueel meer of zijn niet aanwezig en moeten ontworpen worden.

Hoe kan ik u helpen?

Ik kan u helpen met het ontwerpen van nieuwe processen voor mogelijke toekomstige situaties: het procesontwerp. Een systematische ordening van opeenvolgende activiteiten die uitgevoerd moeten worden bij het tot stand brengen van een product of dienst.

Het procesontwerp

Een procesontwerp bestaat uit grofweg vier onderdelen.

  1. Het eerste onderdeel omvat de processen die uitgevoerd moeten worden. Vaak worden deze beschreven aan de hand van een algemeen procesmodel en daarvan afgeleide business use cases, waarin specifieke situaties beschreven worden. De beschrijving van de activiteiten alsmede rollen en verantwoordelijk behoort hiertoe. Bij het opstellen van de business use cases maak ik – indien mogelijk – gebruik van de customer journey.
  2. Het tweede onderdeel van het procesontwerp omvat de gegevens die in het proces gebruikt worden. Te denken valt aan de gegevens die door informatiesystemen geleverd kunnen worden, maar ook aan informatie ten behoeve van communicatie naar de (eind)gebruiker.
  3. In het derde onderdeel wordt beschreven welke systemen welke functionaliteit moeten bieden om het proces te kunnen ondersteunen.
  4. Het laatste deel behandelt de wijzigingen die in de organisatie verwacht worden. Voorbeelden zijn: andere taakomschrijving of opleidingen die gevolgd moeten worden voor nieuwe ondersteunende systemen.

Integraal onderdeel van het procesontwerp wordt gevormd door de business requirements, die gebruikt worden bij het ontwikkelen of verbeteren van ondersteunende informatiesystemen of bij de inrichting van organisatieonderdelen.

Het procesontwerp wordt doorgaans in twee versies opgeleverd:

  1. Een eerste versie is een high level beschrijving, waarin alternatieve oplossingsrichtingen opgenomen zijn en waarin nog geen definitieve keuzes gemaakt zijn.
  2. In een tweede versie is detailed level en wordt opgesteld nadat er keuzes zijn gemaakt ten aanzien van de procesinrichting.

Methoden en technieken

Bij het ontwerpen van nieuwe processen maak ik o.a. gebruik van de volgende methoden en technieken:


Heeft u vragen of wilt u kennis maken? Neem dan gerust contact op. Ik sta u graag te woord en indien gewenst kunnen we direct een afspraak inplannen.