Procesverbetering

Het komt vaak voor dat de bedrijfsproces niet (meer) lopen zoals ooit bij het ontwerp was bedacht en vastgesteld. Soms plots, meestal geleidelijk. Nu zijn er verschillende strategieën om hiermee om te gaan:

  1. niets doen,
  2. op basis van ervaring en ‘trail-and-error’ aanpassingen doorvoeren in het proces of
  3. op basis van concrete feiten gestructureerd gaan zoeken naar grondoorzaken en van daaruit het proces verbeteren.

De eerste strategie lijkt niet erg verstandig als je wilt overleven in een snel veranderende wereld. De tweede strategie vertaalt zich meestal in meer mensen of grotere systemen. En eigenlijk is dat alleen maar symptoombestrijding. Mijn voorkeur gaat uit naar de derde strategie.

Hoe kan ik u helpen?

Ik ben als Lean Six Sigma Green Belt in staat om samen met uw experts, probleemprocessen gestructureerd door te lichten, de grondoorzaken te kunnen vinden en daarbij passende oplossingen te implementeren. Lean Six Sigma is zo’n gestructureerde verbeteringsmethode waarin data wordt ingezet om problemen in processen op te sporen, bloot te leggen en te elimineren. Lean Six Sigma is een samenvoeging van Six Sigma en Lean. Six Sigma is een kwaliteitsverbeteringsmethode en Lean is een methode die zich richt op de snelheid en de efficiëntie van processen.

Waarom procesverbetering op basis van Lean Six Sigma?

Een belangrijk kenmerk van Lean Six Sigma is dat de klant centraal wordt gesteld: alles waarvoor de klant niet wil betalen, wordt gezien als verspilling en moet worden verwijderd. Deze zaken worden in Lean Six Sigma ‘defects’ genoemd. Lean Six Sigma richt zich erop het aantal defects zodanig te beperken, dat de producten en diensten altijd een consistent kwaliteitsniveau hebben, die aansluit bij de klantverwachting. De klant weet exact wat hij/zij krijgt. Dit wordt bereikt door statistische analyse van procesdata en door samen met mensen die veel kennis hebben van het proces op zoek te gaan naar de werkelijke oorzaken van problemen en hier oplossingen voor te ontwikkelen. U vindt hier meer informatie over Lean Six Sigma.

Wat kunt u van mij verwachten?

Ik lever een pakket SMART wensen en eisen op, die zijn afgestemd met alle stakeholders. Ik lever een complete set aan requirements op, die SMART en gevalideerd zijn, en die gekoppeld zijn aan stakeholders en aan bedrijfsprocessen. De kracht van het gebruik van processen is dat zij dicht bij de stakeholders staan. Hierdoor wordt het duidelijk hoe de organisatie klantevents afhandelt in de bedrijfsprocessen. Door het uitvoeren van zogenaamde klantreizen (customer journeys), waarbij alle fasen waarin een klant zich kan bevinden gestructureerd worden meegenomen, wordt de kans dat eisen over het hoofd gezien worden, aanzienlijk verkleind. De klantreis levert een verzameling van business use cases en swimlanes op.

Methoden en tools

Methoden die ik hierbij gebruik zijn:


Heeft u vragen of wilt u kennis maken? Neem dan gerust contact op. Ik sta u graag te woord en indien gewenst kunnen we direct een afspraak inplannen.