Supplier, Input, Processes, Output, Customer – SIPOC

De SIPOC is een methode voor procesbeschrijving uit de Six Sigma toolkit. Het is in essentie een high level proces map met daarin Supplier, Inputs, Processes, Outputs, Customer. Belangrijkste doel van de SIPOC is om het team duidelijk te maken wat de scope van het project, een probleem of een wijziging is.

Betekenis van de afkorting

De letters staan voor: Supplier, Input, Process, Output en Customer.

 • Supplier; Mensen of groepen van mensen die zorgen voor de levering van datgene waaraan op dat moment gewerkt wordt
 • Input; Formulier, materiaal of informatie die wordt aangeleverd; inclusief de requirements waaraan de input moet voldoen
 • Processen; Activiteiten die uitgevoerd moeten worden
 • Output; Product, dienst of informatie dat naar de klant gaat; inclusief de requirements waaraan de output moet voldoen. De outputs vormen datgene dat gemeten wordt en verbeteringen in de outputs dienen bereikt te worden door veranderingen in de inputs en/of het proces.
 • Customer; Eindgebruiker of een volgende stap in het proces

mvp_sipoc_2

 

 

 

 

 

Een voorbeeld

Supplier Input Process Output External Customer
Leveranciers die grondstoffen toeleveren. Rundvlees, broodjes, sauzen, augurkjes, zakjes, specerijen. Het verwerken van vlees, specerijen, broodjes, saus en zakjes in hamburgers. hamburgers alle externe groepen of personen die hamburgers kopen.

Werkwijze

Het invullen van een SIPOC diagram lijkt makkelijker dan het is. Hier de stappen die gevolgd kunnen worden om te komen tot een SIPOC.

 • Zorg voor een plek waar de teamleden hun toevoegingen op het SIPOC schema kunnen plaatsen. Bijvoorbeeld door de letters S I P O C op een brown paper op een muur te plakken. De teamleden kunnen dan post-it notes gebruiken.
 • Begin met het in kaart brengen van de processtappen. Stel eerst vast wat de start van het proces is en wat het einde van het proces is.
 • Bepaal de output van het proces vast
 • Bepaal wie de klanten zijn die de output zullen ontvangen.
 • Bepaal welke input nodig is om het proces goed te laten verlopen.
 • Bepaal de suppliers van de input
 • Optioneel: stel een voorlopige lijst van klantwensen op. Deze wordt later – in de Measurement fase – verder gebruikt.
 • Ā Bespreek en verifieer de uitkomsten met belanghebbenden